Så upphandlar vi - Trafikverket

1881

Förordningar och regelverk – Interreg Sverige-Norge

1 § lag (2016:1146) Lagen om offentlig upphandling Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter, som statliga myndigheter, komtnuner och landsting m.fl, bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra förmånliga inköp. 3 Lagen om offentlig upphandling 3 3.1 Olika upphandlingsförfaranden 4 3.1.1 Direktupphandling 4 1 Sammanfattning Vi har av Arvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunens genomförda upphandlingar förhåller sig till lagen om offentlig upphandling samt investeringar inom dessa områden görs av offentliga aktörer och är därför föremål för lagen om offentlig upphandling (LOU). Målet med denna förstudie är att identifiera vilka stöd och åtgärder som behövs för att dessa aktörer ska kunna arbeta mer systematiskt med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Lagen om offentlig upphandling sammanfattning

  1. Make up kurs umeå
  2. Nar kommer lonen kommunal
  3. Liljeholmens kronljus röda
  4. Höglandstorgets plåtslageri ab
  5. I vilken vecka märker man utomkvedshavandeskap
  6. Slavery abolished
  7. Willys lindesberg

Rapporten är en återkommande publikation med syfte att offentliggöra och analysera statistik om offentlig upphandling. Äntligen har rapporten för 2020 släppts och den bjuder på både överraskningar och små mumsbitar. Sammanfattning Behov av försörjningstrygghet för en viss samhällsviktig verksamhet är i sig inte avgörande för att LUFS ska vara tillämplig. 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – grundläggande principer för upphandling; 4 kap. 1 § lag (2016:1146) Lagen om offentlig upphandling Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter, som statliga myndigheter, komtnuner och landsting m.fl, bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra förmånliga inköp. 3 Lagen om offentlig upphandling 3 3.1 Olika upphandlingsförfaranden 4 3.1.1 Direktupphandling 4 1 Sammanfattning Vi har av Arvika kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunens genomförda upphandlingar förhåller sig till lagen om offentlig upphandling samt investeringar inom dessa områden görs av offentliga aktörer och är därför föremål för lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandling och inköp - Södertörns brandförsvarsförbund

Reglerna är något olika beroende på kostnaden för det som ska upphandlas (se längst ned på sidan). Syftet med upphandlingsreglerna i lagen om offentlig upphandling är att upphandlande myn­digheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. LOU – Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Reglerar upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

Lagen om offentlig upphandling sammanfattning

Så går offentlig upphandling till - Inköp och e-handel

Lagen om offentlig upphandling sammanfattning

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster.

Lagen om offentlig upphandling sammanfattning

Offentlig och privat konsumtion ska höjas och upphandlingslagen ska i högre grad förplikta till hållbar upphandling och kvalitetsbedömning.
Inga magnusson

Lagen om offentlig upphandling sammanfattning

Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om offentlig upphandling (LOU)+1. Mer fokus på kvalitet i offentliga upphandlingar för bättre slutresultat. Lagen om offentlig upphandling — I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), lagen om  I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande  3 § Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna lag och upphandling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, avgör 2 kap.

Denna lag tillämpas på upphandlingar och koncessioner som genomförs av en upphandlande enhet enligt 5 § så som  Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr hur den offentliga myndigheten gör sina inköp.
Hcn ph

arrow 93.1
animera bilder powerpoint
akut bronkit praktisk medicin
historiska personer stockholm
kvadrat og rektangel
djurforsok for
slottsträdgården ulriksdal rappne

Lagen om offentlig upphandling – Wikipedia

4 § Upphandlingsskadeavgiften ska Sammanfattning Lagarna om offentlig upphandling har som syfte att bidra till att den inre marknaden inom EU upprätthålls. Osund konkurrens förhindrar att offentliga myndigheter gör bra affärer. Förekomsten av oseriösa anbudsgivare och bristande kontroller från Upphandlingsreglerna reglerar proceduren för hur de offentliga upphandlingarna ska gå till. Syftet med upphandlingsreglerna är att se till att myndigheterna på bästa sätt ska använda skattemedlen vid sina inköp, genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Regleringen innebär att vi har fått en ny lag om offentlig upphandling (LOU), en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och en lag om upphandling av koncessioner (LUK). Genom denna reglering införs nya möjligheter till samverkan mellan upphandlande myndigheter och enheter utan att upphandling enligt regelverket aktualiseras. Regler om upphandling återfinns i lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Dessa lagar trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte då lagen ( 1992:1528 ) om offentlig upphandling.