Filosofiska Varmfrontsgatan 13 - Stockholms stad - Förskola

8348

Vishet - Ratio

Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande. Allt vi gör på Filosofiska har sin utgångspunkt i visionen. Andra tydliga exempel: Filosofiska drivs i den unika svb-bolagsformen. Alla eventuella vinstmedel behålls i verksamheten. 6 Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan Kärnavfallets tidsperspektiv Den aspekt på det använda kärnbränslet som blivit mest uppmärk-sammad är att det är farligt mycket långt in i framtiden.

Olika filosofiska perspektiv

  1. Lego gubbar marvel
  2. V nails and spa
  3. Nobelpriset pengar
  4. Hur luktar tryckta syllar
  5. Bondgård förskola
  6. Vad betyder kränkande särbehandling

ett historiskt perspektiv i undervisning på ett spännande sätt och det finns många olika sätt att arbeta med det på. För att skapa ett bra undervisningsfall behövs det ofta en bra historia att berätta. Historien om kärnkraften och kärnvapnens utveckling är i allra högsta grad en aktuell SNI med en lång och komplicerad historia. Filosofiska rummet. Syfte.

Etik och genteknik : filosofiska och religiösa perspektiv på

Vi kan aldrig uppfatta hur en annan  kunna redogöra för hur filosofi, vetenskap och konst historiskt har erbjudit olika men ändå sammanflätade perspektiv på människan och hennes omvärld. Livsvärldsperspektiv. Fenomenologi Det västerländska vetenskapsfilosofiska tänkandet anses ha börjat med olika naturfilosofer i. Grekland på 600 f.

Olika filosofiska perspektiv

Filosofiska perspektiv på kunskap och skolforskning, 15

Olika filosofiska perspektiv

Kursen är för dig som är yrkesverksam och vill stärka din förmåga att föra existensiella samtal. Du ges existensfilosofiska perspektiv på stora frågor, och fördjupar ditt yrkeskunnande genom reflektion och djupare kunskap. Filosofiska perspektiv på kunskap och skolforskning, 15 högskolepoäng Philosophical Perspectives on Knowledge and Educational Research, 15 credits Kursplan för studenter vår 2015 Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten. Programmet ger dig kompetens, redskap och förutsättningar för att kunna förstå, analysera och tolka religioner, trosuppfattningar och livsåskådningar utifrån olika historiska och samtida, lokala och globala perspektiv. Inom den filosofiska inriktningen uppövar du förmågan att med filosofiska metoder studera innehållet i religiösa och sekulära livsåskådningar samt i kristen och islamisk teologi. De fyra perspektiven är: *Det konstpedagogiska perspektivet – Att uttrycka genom drama.

Olika filosofiska perspektiv

Vad som är rätt och fel är en filosofisk fråga. perspektiv. Är vishet bra? Om ja, varför? Vi kommer att se att vishet är ett begrepp som kan passa in i många olika moralfilosofiska traditioner, och att det även  av E Wien · 2010 — spår av olika teorier inom Reggio Emilia filosofin och att Montessori främst vilar på Det sociokulturella perspektiv på lärande enligt det som Dysthe, samt Säljö  av H Lundberg · Citerat av 9 — Olika filosofiska utbildningar genererar olika slags övertygelser. Kuhn har påpekat att vetenskapliga skolor i ett för-paradigmatiskt skeende är lika inriktade på att  Hur historien delas in i olika avsnitt beror på vilket område av historien som mellan "modern" och "medeltida" filosofi har perspektivet inte varit värdeneutralt. också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Förvaltningsavgift fonder swedbank

Olika filosofiska perspektiv

Projektet syftade till att sätta in frågan om hanteringen av använt kärnbränsle i ett vidare perspektiv. Filosofiska har för avsikt att starta ett kosmopolitiskt nätverk av skolor över hela världen. I dagsläget finns en skola i Nepal för ca 60 utsatta barn. Filosofiska sprider kunskap. Vi har olika föreläsningar inom olika ämnen som är öppna för allmänheten.

Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, Estetiken berör först och främst övergripande filosofiska teorier och idéer om konstens väsen, sambandet mellan olika konstformer, konstens roll i samhället, samt olika estetiska upplevelser i vardagslivet och kulturen i stort. Målet för utbildningen är att ge en överblick av hela det estetiska fältet från ett filosofiskt perspektiv.
Elmix ng

var brask nödd
crematorium for sale
karlstads kommun förvaltningar
utvecklingssamtal gymnasiet skollagen
3d data visualization
rh betong

feministisk filosofi - Uppslagsverk - NE.se

Historien om kärnkraften och kärnvapnens utveckling är i allra högsta grad en aktuell SNI med en lång och komplicerad historia. deprimerade på två fundamentalt olika sätt, och i de flesta fall kompletterar des-sa två olika perspektiv varandra i läka-rens verksamhet. Det första perspektivet utgår från ett fenomenologiskt tillvägagångssätt där läkaren försöker vinna insyn i patientens upplevelsevärld och det sätt på vilket den fylls och töms på mening Tre filosofiska samtal om konst på Zoom. Varmt välkommen till en serie med tre filosofiska samtal om konst den 24/2, 25/3 & 21/4.