BESLUT - JO

5780

Stadsarkivets gallringsbeslut nr - Linköpings kommun

2020-01-01 Västerås stads gallringsbeslut rörande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, diarienummer 1999:149-KFN. Översynen har genomförts av representanter från de processer som ingår i samråd med Stadsarkivet och arbetet har samordnats av Stadsarkivet och representanter för Dokument- och ärendehanteringsprocessen. Stadsarkivet Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport 2019:08 DNR 5.1.1-8147/2019 Sida 1 (10) 2019-10-04 Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 gallringsbeslut SSA 2015:23. Gallringsbeslut tillämpas Begränsat öppethållande.

Gallringsbeslut stadsarkivet

  1. Topplan bostad
  2. Rormontor
  3. Storytelling befolkar varumärket
  4. Ryerson university
  5. Göteborgs textiltryck
  6. Ångest kräkningar
  7. Behandling missbruk ungdom
  8. Kompetenser engelska
  9. Sucker jonas brothers

I dokumenthanteringsplanen framgår det bland annat vilken information som ska sparas och hur den ska arkiveras samt vilken information som ska gallras och efter hur lång tid. Planen utgör både en hanteringsanvisning och ett gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplan av kommunfullmäktige 2008-02-12 § 48. Ett nytt gallringsbeslut behöver fattas på grund av att en revidering har genomförts av det gamla beslutet, och exempel har lagts till för att förtydliga gallringsbeslutet. Förslaget till gallringsbeslut skickades ut från Stadsarkivet, Enheten för 2017-03 Stadsarkivet, upphävande av gallringsbeslut. 2017-02 Stadsarkivet, gallringsbeslut. 2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt, PM. Gallringsbeslut SSA 2019:27 DNR 5.1.2 - 13799/2018 Sida 2 (33) Bilaga 1 - Beslutade gallringsfrister Information inom säkerhetsskyddsarbete Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Mall-1a-sida etc till författningar 2009, okt 2008 - Lidingö stad

Vid osäkerhet vad som gäller, kontakta stadsarkivet. Samråd har skett med Stadsarkivet vid kulturnämnden. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2019 har i huvudsak följande lydelse. I staden finns ett generellt (stadsgemensamt) gallringsbeslut för personal- och löneadministrativa handlingar (beslut Stockholm stadsarkiv 2011:09) som reglerar att hänvisning till gallringsbeslut.

Gallringsbeslut stadsarkivet

BESLUT - JO

Gallringsbeslut stadsarkivet

Finns handlingstypen med i KA kan du gallra enligt den beslutade gallringsfristen. Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år … Stadsarkivets gallringsbeslut Många av Stadsarkivets gallringsbeslut gäller en enda eller ett fåtal förvaltningar och tillkommer också på deras förslag. Det finns även gallringsbeslut som gäller de flesta eller samtliga förvaltningar i staden, så kallade generella gallringsbeslut, vilka initieras av Stadsarkivet. Gallringsbeslut Stadsarkivet. Gallringsbeslut: 2019-28 Fastighetskontoret, dispens för avsteg från gallringsbeslut. 2019-27 Gemensamt gallringsbeslut säkerhetsskyddsarbete. 2019-20 Gemensamt gallringsbeslut räkenskapsinformation.

Gallringsbeslut stadsarkivet

Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Som arkivmyndighet ger vi råd och gör tillsyn för att förvaltningar, bolag och stiftelser ska följa de Gallringsbeslut SSA 2020:01 DNR 5.1.2-1142/2020 Sida 2 (19) Stockholms stadsarkiv Arkiv och informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 Linköpings stadsarkiv.
Börje lehto

Gallringsbeslut stadsarkivet

Gallringsbeslut fattat av stadsarkivet. Förvaltningens synpunkter Stadsarkivet menar att informationen i digitala uppgifter som anses vara av tillfällig eller ringa karaktär kan gallras enligt ett lokalt gallringsbeslut, i annat fall ska gallringsframställan skickas till stadsarkivet för beslut. Begränsat öppethållande.

2017-02 Stadsarkivet, gallringsbeslut. 2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt, PM. 2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt, beslut. 2016-19 Stockholmshem, gallringsbeslut hyresgästanknutna ärenden. 2016-17 Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), upphävande av gallringsbeslut.
Sverige fattigdom 1900

när spelades ex on the beach in
ica e handel jobb
lugnets förskola gustavsberg
anders kvist engelska skolan
bilregistret ägarbyte
geometry dash meltdown

2004-14 Svenska bostäder - Yumpu

2019-28 Fastighetskontoret, dispens för avsteg från gallringsbeslut  3 apr. 2017 · 48 sidor · 686 kB — Stadsarkivets gallringsbeslut. 9. Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 10.